کلینیک ها :  

گروه رادین مفتخر است در زمینه طراحی و احداث کلینیک های درمانی اعم از عمومی و تخصصی شامل دندان پزشکی و پوست و زیبایی و رادیولوژی و دیالیز و غیره ، همچنین فعالیت در زمینه ارائه نقشه و اخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح از سال 1380 تاکنون در خدمت جامعه پزشکی ایران بوده است.

رعایت قوانین و استاندارد های احداث و بازسازی و تغییر دکوراسیون کلینیک ها ، آگاهی و تجربه کافی می طلبد که گروه رادین در شناخت و بکاربندی آنها به خود می بالد.