بیمارستان ها :

گروه رادین مفتخر است به همکاری در زمینه های مختلف کارهای بیمارستانی اعم از طراحی و اجرای بازسازی و احداث و تغییر دکوراسیون بخش های درمانی به صورت عمومی شامل لابی ها و پذیرش ، سرویس ها ، محوطه بیرونی ، ساختمان های مجاور و مربوطه ، نگهبانی ، اتاق های استراحت پرسنل و غیره و همچنین به صورت تخصصی شامل کلینیک های تخصصی و اتاق های استریل و انبار های مصرفی و اتاق های جراحی و بخش های تخصصی بستری و ....