آزمایشگاه ها:

گروه رادین افتخار دارد در زمینه طراحی ، احداث ، اجرای دکوراسیون داخلی ، بازسازی و ترمیم تعدادی ازآزمایشگاه ها با بهره گیری از اکیپ های آزموده و متخصص ، و رعایت تمامی استانداردهای مدون موجود فعالیت می نماید.