وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

http://www.behdasht.gov.ir

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران http://igda.ir
انجمن متخصصین پوست ایران http://www.irsod.com
انجمن قلب کودکان ایران http://www.ispc.ir
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران http://iacld.ir
انجمن علمي پزشكي ليزري ايران http://www.iran-laser.com
وب سایت رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران http://www.plasticsurgeons.ir
انجمن پزشکان کودکان ایران http://www.irpediatrics.com
انجمن مهندسی پزشکی ایران http://www.isbme.org
انجمن جراحان ارتوپدی ایران http://www.iranoa.org
انجمن آموزش پزشکی ایران http://www.iranianame.org
انجمن داروسازان ایران http://daroosaz.net
انجمن چشم پزشکی ایران http://www.irso.org
انجمن فیزیوتراپی ایران http://www.iran-pta.ir/fa
انجمن نفرولوژی ایران http://www.isn-iran.org

انجمن رادیولوژی ایران

http://www.isr.org.ir